Language schools » Romania » Cluj » Cluj Napoca

Bridge Language Study House

Principala activitate a Centrului Bridge Language Study House este administrarea cursurilor ºi a trainingurilor de limbi strãine, a cursurilor pregãtitoare pentru examenele internaþionale Cambridge, IELTS, TOEFL ºi ECL, a programelor de predare a limbii române ca ºi limbã strãinã precum ºi dezvoltarea proiectelor educaþionale. Pe lânga acestea, în colaborare cu peste 25 traducãtori ºi interpreþi, centrul nostru oferã servicii de traduceri autorizate ºi interpretariat la preþuri competitive, acoperind o gamã de peste 15 de limbi. Principala activitate a Centrului de Limbi Strãine Bridge Language Study House este administrarea cursurilor de limbi strãine precum engleza, germana, italiana, franceza, spaniola, olandeza, portugheza, maghiara, araba ºi limba româna ca ºi limba strãinã. Aceste cursuri sunt construite în aºa fel încât sã încurajeze studenþii sã comunice într-o limbã strãinã prin aplicarea celor patru abilitãti de comunicare: ascultare, citire, scriere ºi vorbire. Descrierea cursurilor generale: * Cursurile sunt structurate pe nivele conform Cadrului Comun de Referintã al Consiliului Europei. * Înscrierea se face la sediul BLSH, str. Clinicilor 18 odatã cu achitarea integralã a cursului. * Repartizarea pe nivele se face pe baza unui test de plasament. * Numãrul maxim de cursanþi într-o grupã este 13. * La sfârsitul fiecãrui modul se va administra un test de absolvire în urma cãruia se elibereazã un certificat de participare. * Suportul de curs are ca bazã materiale didactice, audio ºi video actuale ºi atractive, care înlesnesc progresul studentului în asimilarea cunoºtinþelor în limba studiatã. * Sistemul nostru de predare se bazeazã pe metoda comunicativã care implicã comunicarea între studenþi ºi profesor în limba strãinã studiatã precum ºi însuºirea unor abilitãþi necesare pentru a face fatã unor situaþii din viaþa realã. * Aceasta metodã implicã multã interactivitate în ceea ce priveºte conþinutul orelor de curs, jocuri lingvistice, simulãri de situaþii din viata realã, toate aceste activitãþi implicând de asemenea cunoaºterea culturii ºi mentalitãþii limbii studiate. Cursurile "IN-HOUSE" Language Training Cursurile "IN-HOUSE' Language Training se adreseazã firmelor ºi instituþiilor de stat ceea ce presupune instruirea personalului în cauzã chiar la sediul firmei. Acest serviciu a fost creat pentru a rãspunde unui segment special pe piaþã, cel al relaþiilor de afaceri internaþionale. Este ideal pentru firmele care cer personalului în cauzã sã comunice într-o limbã strãinã cu parteneri de afaceri internaþionali. Vã putem oferi cursuri pentru urmãtoarele limbi: Engleza, Germana, Franceza, Italiana, Spaniola, Maghiara, Portugheza ºi Româna pentru strãini. Cursurile includ pregãtire ºi asistenþã pentru toate formele de comunicare incluzând citirea, scrierea, ascultarea ºi vorbirea. Accentul este pus ori pe predarea limbii generale ori pe limbaj de specialitate dupã cerinþe. Putem asigura deplasarea la firma dumneavoastrã a unor profesori calificaþi ºi cu experienþã relevantã în acest domeniu. Pentru cea mai mare eficacitate în ceea ce priveºte focalizarea pe comunicarea oralã ºi scrisã în cazul limbii engleze vã putem asigura predarea cu profesori din Marea Britanie. Cursurile constau, de regulã, în sedinþe a câte douã ore ºi pot avea loc în orice moment al zilei cuprins între orele 9 ºi 21, depinzând, desigur, de disponibilitatea dumneavoastrã. Preþul unui astfel de curs este în funcþie de numãrul de cursanþi, locul de desfãºurare precum ºi de durata acestuia.

School name:Bridge Language Study House
Address:Str. Clinicilor Nr. 18
Zip & city:400006 Cluj Napoca
Phone:0040-264-590096
Web:http://www.blsh.ro
Rate:


Total:
( vote)


Visits:
1376  Bridge Language Study House Language School Location