Language schools » Useful phrases to use » Dutch useful phrases

Dutch useful phrases

Translation Phrase Pronunciation
Dutch Nederlands (NAY-der-lahnds)
hello hallo (hah-LO)
Good morning goedemorgen
Good afternoon goedemiddag
Good evening goedenavond
good-bye tot ziens (tott-ZEENS)
please alstublieft (AHL-stu-BLEEFT)
thank you dank u wel (DAHNK-u-WELL)
I'm sorry het spijt me
I don't understand ik begrijp het niet (Ick beyGRAYP hett neat)
that one die (dee)
how much? hoeveel? (who-VEIL)
English Engels (ENGels)
do you speak English? spreek je Engels? (Spray-k ya ENGels)
yes ja (ya)
no nee (nei)
I don't know ik weet het niet (Ick WAY-T hett neat)
Where is the bathroom? waar is het toilet?
I don't feel well ik voel me niet lekker
That's okay dat is goed
generic toast proost