Estonian useful phrases

Translation Phrase IPA
Estonian eesti keel
hello tere
good-bye head aega
please palun
thank you aitäh
you are welcome pole tänu väärt
this see
that one too
how much? kui palju?
English inglise keel
yes jah
no ei
sorry vabandage
I do not understand Ma ei saa aru
generic toast terviseks
Do you speak English? Kas te räägite inglise keelt?
Where is the bathroom/toilet? Kus on tualett/WC?
Merry Christmas and a Happy New Year! Häid jõule ja õnnelikku uut aastat!