Galician useful phrases

Translation Phrase
Galician Galego
hello Ola
good-bye adeus
please prégolle, por favor
thank you graciñas; grazas
sorry síntoo
that one aquel (m.); aquela (f.)
how much? ¿Canto custa?; ¿Canto é?
yes si
no non
I don't understand Non o entendo
Where's the bathroom? ¿Onde está/queda o baño?; ¿Onde está/queda o lavado?
generic toast ¡Saúde!
Do you speak English? ¿Fala vostede inglés? (formal), ¿Falas inglés? (informal)
Do you speak Galician? ¿Fala vostede galego? (formal), ¿Falas galego? (informal)