Georgian useful phrases

Translation Phrase Pronunciation
Georgian (Kartuli)
Hello (Gamarjoba!)
How are you? (Rogora khar?)
Good, you? (K'argad, shen?)
Excuse me! (Bodishi!)
Please (Tu Sheidzleba)
Thank you (Gmadlobt)
You are welcome (Arapris)
English (Inglisuri)
Do you speak English? (Inglisuri itsit?)
I don't speak Georgian (Kartuli ar vitsi)
Yes (Diakh)
No (Ara)
Georgia (Sakartvelo)