Haitian useful phrases

Translation Phrase
Haitian Ayisyen
Hello bonjou
good-bye orevwa
yes wi
no non
please souple, tanpri
thank you mèsi
how much? Konbyen?
Where is the restroom (toilet, lavatory, WC)? Kote twalèt la?
where are you? Kote e la