Hawaiian useful phrases

Translation Phrase Pronunciation
Hawaiian Hawai'i (ha va ee)
Hello aloha (a low ha)
good-bye A hui hou (a hoo-ee hoe)
yes 'ae (ah ay)
no 'a'ole (uh-oh lay)
please e 'olu 'olu 'oe (ey owe-loo owe-loo owe-ay)
thank you mahalo (ma ha low)
how much? 'ehia' (ma ha low)
Where is the restroom? Aia i hea ka lumi ho?opaupilikia? (ah ee ah ee ka loo mee hoe owe pow pee lee kee uh)
generic toast Ola (Oh la)