Hungarian useful phrases

Translation Phrase Pronunciation
Hungarian magyar ('MA-dyar)
hello Jó napot kívánok ('JOH nup-ot 'KEEH-vaa-nock)
good-bye viszontlátásra ('VE-sont-LAAH-taash-ro)
please legyen szíves ('LEH-dyen 'SEE-vesh)
thank you köszönöm ('KEHR-ser-nerm)
that one az (OZ)
how much? mennyi? ('ME-nyi)
I'd like... kérek.. (KAY-reck)
yes igen ('EE-ghen)
no nem (NEM)
sorry bocsánat ('BOH-chaa-not)
I don't understand nem értem (NEM ayr-tem)
I don't remember nem emlékszem (NEM EM-lake-sem)
where's the bathroom? Hol van a mosdó? ('HOLE von o MOSH-doh)
generic toast egészségedre ('EH-gay-shay-ged-re)
Do you speak English? Beszél angolul? ('BEH-sayl 'ON-goh-lool)