Language schools » Useful phrases to use » Irish useful phrases

Irish useful phrases

Translation Phrase Pronunciation
Irish Gaeilge (GAY-lih-geh)
welcome fáilte (FALL-cha)
among í measc
good-bye slán (slahn)
please le do thoil (leh duh hool)
thank you go raibh maith agat (guh rev MAH a-gut)
sorry tá brón orm (taw brohn urm)
that one é sin (Ay shin)
how much? cé mhéad (kay-vade)
English Béarla (BARE-lah)
yes Sea (shah)
no Ní hea (Nee ha)
I don't understand ní thuigim
Where's the bathroom? cá bhfuil an leithreas? (kaw will un lehras)
generic toast sláinte (SLAHN-tyeh)