Nepal Bhasa useful phrases

Translation Phrase Pronunciation
hello jwajalapaa
Whats up? chhu du?
yes kha
no makhu
I do not understand jin mathu
I do not know Nepal Bhasa jita nepaala bhaaya mawa
Do you know Nepal Bhasa? chhita nepaala bhaaya wa?
Happy New Year nhugu dan yaa bhintunaa
Where is the bathroom? chabee gana du then?
Thank you subhaay
Welcome lasakusa
Help gwaalee
Good Morning bheen sutha
Good Night bheen bahanee