Norwegian Bokmål useful phrases

Translation Phrase
Norwegian norsk
Hello hallo
Hi hei
Good-bye farvel (formal and slightly old-fashioned)
Please vær så snill
Thank you takk
That one den
How much? hvor mye?
English engelsk
Yes ja
No nei
Can I take your picture? kan jeg ta bilde av deg?
Where is the bathroom? hvor er badet/toalettet?
Where do you come from? hvor kommer du fra?
Do you speak English? snakker du engelsk?
Generic toast skål
Where can I find a restaurant? hvor kan jeg finne en restaurant?
Where is the nearest hospital? hvor er det nærmeste sykehuset?