Norwegian-Nynorsk useful phrases

Translation Phrase
Norwegian norsk
Hello hallo
Hi hei
Good-bye Ha det bra (formal); ha det (informal)
Please ver så snill
Thank you takk
That one han/ho/den /den/
How much? kor mykje?
English engelsk
Yes jau
No nei
Can I take your picture? kan eg ta bilete av deg?
Where is the bathroom? kor/kvar er toalettet?
Where do you come from? kor/kvar kjem du frå?
Do you speak English? talar du engelsk?
Generic toast skål
Where can I find a restaurant? kor/kvar kan eg finne ein restaurant?
Where is the nearest hospital? kor/kvar er det nærmaste sjukehuset?