Sardinian useful phrases

Translation Phrase Pronunciation
Sardinian sardu “sar-doo”
hello bona die “bon-a dee-a”
good-bye adiosu “ah-dhyohsoo”
bye-bye a nois bider “a-nohss-BI-dere”
please pro pragher “pro praw-gare”
thank you gràtzias “GRAHSS-yahss”
that one cussu “KU-hssoo”
how much? cantu “KAHN-too”
English Ingresu “in-GRAY-soo”
yes eia
no no
sorry mi dispraghidu
I don't understand Non cumprenno
I don't speak Sardinian Non faeddo su sardu
generic toast saludos “saw-LOODHE”