Language schools » English schools » Poland

English schools in Poland

English Schools in Poland by State

Łódzkie Małopolskie
Wielkopolskie


English Schools in Poland Found 3

 British Centre

BRITISH CENTRE jest szko³¹ jêzyków obcych dla doros³ych, m³odzie¿y i dzieci. Program Szko³y obejmuje...
Address: ul. Pomorska 140a
Languages: English


 Countdown English Language Centre

World English provide a wide range of high quality language services all over the west of Poland. These services include: language teaching; tran...
Address: ul. Warszawska 102
Languages: English


 International Language Centers

Metoda Metoda Callan'a powsta³a w najwiêkszej prywatnej szkole Callan School of English w Anglii, jest najszybsz¹ i najskutec...
Address: ul. Kobierzyñska 98
Languages: English