Language schools » English schools » Poland » Łódzkie

English schools in Łódzkie

English Schools in Łódzkie by City

Lodz


English Schools in Łódzkie Found 1


 British Centre

BRITISH CENTRE jest szko³¹ jêzyków obcych dla doros³ych, m³odzie¿y i dzieci. Program Szko³y obejmuje...
Address: ul. Pomorska 140a
Languages: English