Language schools » English schools » Poland » Łódzkie » Lodz

English schools in Lodz

English Schools in Lodz Found 1

 British Centre

BRITISH CENTRE jest szko³¹ jêzyków obcych dla doros³ych, m³odzie¿y i dzieci. Program Szko³y obejmuje...
Address: ul. Pomorska 140a
Languages: English