Language schools » English schools » Turkey » Istanbul

English schools in Istanbul

English Schools in Istanbul by City

Istanbul


English Schools in Istanbul Found 2


 Inlingua Istanbul
inlingua, dünya çapýnda yaklaþýk 300 merkez ve 30 ülkede 14 dilde eðitim veren, inlingua metoduna dayanan iletiþimsel dil eðitimi sunan ve hizmet kali...
Address: c/o Bogazici Egitim Danismalik ve Tic. Ltd. Kisikli Cad. 7-A Baglabarsi
Languages: Spanish, English, Italian, German, French, Greek

 Kent School of English
Kent English, Ýngiltere'deki (Broadstairs-Kent) Kent school of English adlý dil okulu ile yapýlan ortak bir çalýþma sonunda 1988 yýlýnda Kadýköy&#...
Address: Kirtasiyeci Sok. No:1 81300
Languages: English