Tweet
Language schools » Useful phrases to use » Voro useful phrases

Voro useful phrases

Translation Phrase
Võro võro kiil
hello tereq
good-bye hääd aigo
please pallõsi
thank you aiteh
tennäsi
you're welcome pallõsi
this seo
taa
that one tuu
how much? ku pall'o?
yes jah
no ei
sorry andkõ andis
I don't understand Saa-ai arvo
generic toast tervüses
Do you speak English? Kas ti kõnõlõt inglüse kiilt?
Where is the bathroom/toilet? Kon om peldik / WC?
Merry Christmas and a Happy New Year! Hüvvä joulu ja õnnõlikku vahtsõt aastakka!
English inglüse kiil